Hàng mới về, đi em này đúng chất AFF Suzuki Cup luôn. Lại màu đỏ đi bão dán sao vàng nữa là tuyệt cú mèo. Nhân tiện giảm luôn 5 củ vào giá chốt cho ô nào tên Đức mua xe.